Om Tuvan

Om Tuvan

 

TUVAN EKOLIVS

är en ekonomisk förening. Föreningen äger butiken Tuvan Ekolivs. Nästan allt arbete i föreningen bedrivs ideellt.

 

VÅRT MÅL

är att tillhandahålla ekologiska, rättvisemärkta och om möjligt lokalt producerade varor. Tanken på miljön är en röd tråd i verksamheten, t ex genom återvinning, materialval mm.

 

MEDLEM BLIR DU

genom att sätta in 300 kr på bankgiro 317-7250.

 

STYRELSE

Ordförande: Kerstin Ekman

Sekreterare: Christin Martinsson

Kassör: Göran Karlsson

Ledamöter: Christin Martinsson, Qarin Franker och Ingegärd Jönsson

Suppleanter: Inger Karlsson och Eva Pohorela

Valberedning: Ingrid Hjelmgren och Elisabeth Hammar

 

Välkommen som medlem!

 

Stadgar nya.pdf

TUVAN EKOLIVS

Korsgatan 16

434 41 KUNGSBACKA

Tel 0300-147 50 www.tuvanekolivs.se info@tuvanekolivs.se

DIN EKOLOGISKA BUTIK!