KartaHär ligger butiken:


Korsgatan 16

Kungsbacka
Gårdskulla/Östra Villastaden

- ett stenkast bakom stationen

TUVAN EKOLIVS

Korsgatan 16                                               

434 41  KUNGSBACKA

Tel 0300-147 50                             www.tuvanekolivs.se                  info@tuvanekolivs.se